Trebinje autobusom

Dan državanosti 2022

OPIS

Trebinje – Trebinje je najužniji grad Bosne i Hercegovine. To je grad u koji ćete se zaljubiti na prvi pogled. Mnogi kažu da je to jedno od najčarobnijih mjesta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Grad mediteranskog ugođaja, sa bogatom gastronomskom ponudom, izuzetnim istorijskim, kulturnim i verskim nasleđem neće vas ostaviti ravnodušnim. Blizina mora je nešto što ovaj grad čini posebnim, u svakom slučaju, Trebinje je mjesto gdje ćete se uvijek vraćati.

OPIS HOTELA: Smeštaj je u Trebinju u hotelima u rangu 3*. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

HOTEL LEOTAR 4*

Hotel se nalazi u centru Trebinja, na obali reke Trebišnjice, okružen zelenilom i sagrađen u hercegovačko-mediteranskom stilu. U svom sastavu poseduje restoran, bar, salu za konferencije, parking. Svaka soba sadrži sopstveno kupatilo, TV, telefon…Doručak – kontinentalni švedskog stola.

http://www.hotelleotar.com/sr/vesti/

NAPOMENE ZA HOTELSKE USLUGE I PRAVILA:

Kontinentalni doručak je lagani jutarnji obrok, koji se služi u ograničenim količinama, i sastoji se od jedne vrste peciva, džema ili marmelade, maslaca ili margarina, čaja, filter kafe.

Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotela, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (TV-posebni kanali, troškovi telefona, interneta, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara i slično.)

Jedan hotelski dan, kao rezervisane usluge računa se posle 15h00/ datuma početka smeštaja do 09h00 poslednjeg dana smeštaja, bez obzira kada gost uđe u hotel. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 15h00 i poslednjeg dana nakon 09h00 iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji.

Organizator putovanja ne može uticati na spratnost; poziciju sobe; površinu sobe; broj sobe; veličinu ležaja, pomoćnog ležaja, sofe, fotelje. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo služba recepcije, po dolasku u hotel, shodno raspoloživosti.

Organizator putovanja ne može biti odgovoran ukoliko putnik prekrši zabranu pušenja u hotelskim sobama i hotelskom objektu.

 

PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN BEOGRAD

Polazak grupe iz Beograda u 23:30h sa parkinga muzeja 25 maj-kuća cveća. Noćna vožnja kroz Srbiju prema Bosni sa kraćim pauzama za odmor.

2.DAN TREBINJE – MANASTIR TVRDOŠ I HERCEGOVAČKA GRAČANICA – TREBINJE

Dolazak u Trebinje. Po dolasku obilazak grada u pratnji vodiča: Stari grad, Osman pašina i Careva džamija, šetnja kroz Gradski park, obilazak Saborna crkve….Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. U poslepodnevnim časovima mogućnost fakultativnog obilaksa manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice. Manasir Tvrdoš je posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, najstariji živi manastir Hercegovine. Ovaj manastir je širom sveta poznat po kvalitetnim vinima u čijim se podrumima godišnje proizvede oko 350.000 boca vina. Nakon obilaska polazak za Hercegovačku Gračanicu, manastir koji je napravljen po uzoru na kosovsku Gračanicu. Povratak u hotel. Noćenje.

3.DAN TREBINJE – MOSTAR – TREBINJE

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska na izlet u Mostar. CNN je objavio listu najljepših malih gradova Evrope koje vrijedi posjetiti, a među odabranima se našao i Mostar, grad u središtu Hercegovine. Po dolasku obilazak grada sa vodičem: Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija…Nakon zajedničkom obilaska slobodno vreme za individualno upoznavanje sa gradom. U dogovoreno vreme polazak za Trebinje. Noćenje.

4.DAN TREBINJE – VIŠEGRAD  – BEOGRAD

Doručak. Odjava iz hotela i polazak za Višegrad. Obilazak čuvenog kamenog mosta-zadužbina Mehmed paše Sokolovića, Andrićgrad koji je inspirisan delima i likovima našeg nobelovca Ive Andrića. Slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima polazak za Srbiju. Putovanje kroz Bosnu prema Srbiji. Dolazak u Beograd na mesto polaska u kasnim večernjim časovima.  Kraj programa.

VAŽNE NAPOMENE:

Za realizaciju aranžmana je potrebno minimum 60 putnika.

Promena datuma putovanja smatra se se otkazom putovanja od strane putnika i podleže troškovima otkaza.

U slučaju drastičnih promena cena goriva, putarina I parking u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Za maloletna lica koja putuju bez jednog roditelja potrebna je overena saglasnost drugog roditelja.

Potreban je pasoš koji važi minimum 3 meseci od dana povratka sa putovanja, slobodna stranica u pasošu. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

-Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora planirano je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

-Putnici sami nose svoj bagažni i ručni prtljag od autobusa do hotela; od hotela do autobusa.

-Putnici su u obavezi da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu, vrednostima, prtljagu i stvarima tokom trajanja aranžmana.

-Organizator putovanja ne snosi odgovornost ukoliko jedan ili više sadržaja u hotelu nisu u funkciji usled objektivnih okolnosti, renoviranja i slično.

-Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i propisima; nadležnost je lokalnih inspekcijskih organa.

-Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE.

Covid-19 protokol: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga ,može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica,radnog vremena objekata i lokaliteta i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima,koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako I u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te date uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja(granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obaveznoi to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

 

CENA ARANŽMANA: 89 EUR

Specijalna cena po osobi:  75 eura

 

 • Popusti i doplate:

  • deca 2 do 12 godina u pomoćnom ležaju imaju popust 10 € (trokrevetne sobe su na upit)
  • treća odrasla osoba u pomoćnom ležaju ima popust 5 € (trokrevetne sobe su na upit)
  • doplata za jednokrevetnu sobu 35 €

  U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

  • Prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića i hrane tokom putovanja) na relaciji Beograd-Trebinje-Beograd, prema programu
  • Asistencija pratioca grupe
  • Smeštaj u hotelu sa 3* na bazi dva noćenja sa doručkom
  • Troškovi organizacije putovanja

  U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

  • Troškovi fakultativnih izleta i poseta, ulaznice za muzeje i lokalitete.
  • Troškovi  putnog zdravstvenog osiguranja putnika uz pokriće za Covid-19
  • Nepomenute usluge

  Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti,budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju ili kroz koju prolaze.

  Cene fakultativnih izleta: (Minimum za realizaciju fakultativnih izleta i poseta je 25 putnika)

  • Manastir Tvrdoš i Hercogovačka Gračanica – 5€
  • Mostar – 15€ odrasli / 10€ deca do 12 godina

  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

  *SIGURNI POLASCI IZ NOVOG SADA (LOKOMOTIVA) – DOPLATA 2000 DINARA

  Napomena za prtljag:

  Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 20 eur

  USLOVI PLAĆANJA:Plaćanje aranžmana je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, dok je ostatak podložan promeni.

  NAČIN PLAĆANJA:

  • gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana, prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
  • uplatom preko računa – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana, prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
  • kreditnim karticama Banca Intesa do 12 rata bez kamate ili Komercijalna banka do 6 rata bez kamate.

  NAPOMENA ZA VREME POLASKA/POVRATKA : U VREME PRAZNIKA MOGUCE JE ODSTUPANJE U VREMENU POLASKA IZ BEOGRADA  I POVRATKA SA DESTINACIJE ZBOG GUZVI NA GRANICAMA

  NAPOMENE ZA SMEŠTAJ:Pomoćni ležaj je manji od standardnog-ležaj na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje. Smeštaj treće osobe ili deteta 2-12 godina u sobi utiče na udobnost boravka (veličina sobe je standardna dvokrevetna sa dodatnim pomoćnim ležajem) 

  OPIS HOTELA: Smeštaj je u Trebinju u hotelima u rangu 3*. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

  HOTEL LEOTAR 4*

  Hotel se nalazi u centru Trebinja, na obali reke Trebišnjice, okružen zelenilom i sagrađen u hercegovačko-mediteranskom stilu. U svom sastavu poseduje restoran, bar, salu za konferencije, parking. Svaka soba sadrži sopstveno kupatilo, TV, telefon…Doručak – kontinentalni švedskog stola.

  http://www.hotelleotar.com/sr/vesti/

Ostala Ponuda